Velkommen til Gynea

Gynea er et digitalt lærings- og mestringsprogram for deg som har hatt underlivskreft. Ønsker du å vite mer, eller å få hjelp til å håndtere en ny hverdag, kan dette være noe for deg.

Målet med programmet er at du skal øke din kompetanse i å håndtere de kroppslige og psykologiske endringene som ofte oppstår etter kreftbehandling. Du vil få innsikt i andre kvinners erfaring, og få tilgang til ulike verktøy som kan bidra til en bedre mestring av hverdagen.

Vi starter nå et forskningsprosjekt hvor vi skal evaluere effekt og nytte av dette programmet, Gynea, og søker i den forbindelse deltakere til prosjektet.

En kvinne bruker lærings- og mestringsprogrammet Gynea på sin iPad.

Selv om kreftbehandling stadig blir bedre, er det lite fokus på det å leve videre etter at man er ferdigbehandlet for kreftsykdom.

Mange kvinner opplever at selv om de er friske fra selve sykdommen er ikke livet helt som før. De forteller at de visste lite om hvordan hverdagen deres ble i etterkant av behandling, og de skulle ønsket at de var mer forberedt på de kroppslige og psykologisk endringene.

Dersom du i løpet av det siste året ble ferdig behandlet for underlivskreft og ønsker nettbasert oppfølging i forbindelse med dette, kan du melde deg på forskningsprosjektet her.

Allerede deltager?