Delta

Delta

Vi inviterer kvinner som har avsluttet behandling for underlivskreft i løpet av det siste året til å delta i en forskningsstudie.

Forskningsprosjektet vil undersøke nytten av det digitale lærings- og mestringsprogrammet Gynea, som er rettet mot å styrke kunnskap om og håndtering av livet etter kreftbehandling.

Programmet er gratis og du kan avslutte det når du ønsker. 

Hvem passer Gynea for?

 Vi søker deg som:

  • Er over 18 år.
  • Har avsluttet behandling for underlivskreft i løpet av det siste året.
  • Kan lese og skrive norsk.
  • Har tid til å være med i studien som går over seks uker.

Du kan ikke bli med hvis du:

  • Fortsatt er under behandling.
  • Har fått tilbakefall av kreftsykdom.
  • Har en pågående alvorlig psykisk lidelse, slik som alvorlig depresjon, psykose, rusmisbruk eller suicidale tanker og planer. 

Dersom du tenker dette kan være aktuelt for deg ber vi deg først om å svare på noen spørsmål. Dersom dine svar viser at du tilfredsstiller kriteriene for deltakelse, vil vi kontakte deg på telefon og stille deg noen ytterlige spørsmål for å undersøke om dette programmet passer for deg.

Påmeldingen er for tiden stengt på grunn av revidering av programmet.

Du kan lese utfyllende informasjon om Gynea i dette informasjonsskrivet.