Om Gynea

Hva er Gynea?

Gynea er et digitalt lærings- og mestringsprogram som går over seks uker. I programmet vil du få kunnskap om kroppslige og psykologiske endringer som kan oppstå etter gynekologisk kreft.

Det å ha vært gjennom behandling for underlivskreft er en stor belastning i seg selv. Mange kvinner forteller om store kroppslige og psykologiske endringer i etterkant av behandling. Disse utfordringene kan bli ekstra tunge om man ikke er forberedt eller ikke får noen oppfølging.

Pasientgruppen etterspør en mer helhetlig oppfølging i etterkant av behandling. Dette er grunnen til at vi i Gynea har utviklet et lærings- og mestringsprogram for kvinner som er ferdigbehandlet for underlivskreft.

Vi som har laget Gynea jobber blant annet som sykepleier, lege, psykolog, veiledere og forskere og har lang erfaring både med behandling og oppfølging av underlivskreft, håndtering av krise og sorg, og det å utvikle digitale mestringsprogram til ulike pasientgrupper.

En side fra Gynea i modulen "Ny hverdag" vises på en iPad"
Bildet viser en del av første modul: Ny hverdag.

Hvordan fungerer Gynea?

Som deltaker i Gynea vil du:

 • Ukentlig motta en ny modul.
 • Følges opp ukentlig på telefon av sykepleier.
 • Lære om hvordan andre kvinner har erfart kreftbehandling og tiden etter kreft.
 • Lese tekst og utføre oppgaver.
 • Trene på oppmerksomt nærvær og egenomsorg.

Gynea inneholder følgende moduler:

Modul 1: Ny hverdag​

 • Her vil du høre erfaringer fra andre kvinner som har hatt underlivskreft.
 • Øvelser i blant annet egenomsorg og oppmerksomt nærvær.

Modul 2: Endret kropp​

 • Her vil du lese om kroppslige endringer som kan skje som følge av sykdom og behandling.
 • Øvelser i egenomsorg.

Modul 3: Seksuell helse

 • Her vil du lese om hvordan diagnose og behandling kan føre til endringer som virker inn på seksualiteten.
 • Øvelser i egenomsorg.

Modul 4: Fatigue

 • Her vil du lese om kreftrelatert fatigue.
 • Øvelser i egenomsorg.

Modul 5: Frykt for tilbakefall

 • Her vil du lære om både den nyttige og unyttige frykten.
 • Øvelser i å mestre bekymring.

Modul 6: Oppsummering 

 • Oppsummering av alle modulene.
 • Oppgaver der du reflekterer over det du har lært og erfart i programmet.

Hva er en modul? 

En modul er et tema i lærings- og mestringsprogrammet. Du kan tenke på det som et kapittel i en bok. I modulene finner du informasjon, historier, videoer, øvelser og spørreskjema. Nedenfor kan du lese mer om hver av de ulike delene. 

Informasjon

Hver modul starter med informasjon om temaet for modulen. I første modul vil du for eksempel få informasjon om hvordan andre kvinner opplever tiden før og etter behandling.  

Historier og videoer

Gynea er laget med bakgrunn i forskning på hvordan kvinner opplever ulike former for underlivskreft. I modulene vil du bli kjent Ragna, Lillian og Guri. Deres fortelling er basert på hvordan kvinner opplever og mestrer tiden før og etter behandling. I den første modulen vil du få se tre videoer der hver av kvinnene forteller sin historie.

Øvelser

Hver modul inneholder noen øvelser. Dette er øvelser som skal hjelpe deg å trene opp din evne til egenomsorg og evne til å være oppmerksom og tilstede i øyeblikket. Vi oppfordrer deg til å gjennomføre alle øvelsene og bruke noen av de daglig. .

Spørsmål og undersøkelser

Etter hver modul vil vi be deg om å svare på noen spørsmål for å kunne følge med på hvilket utbytte du har av lærings- og mestringsprogrammet.

Du kan lese utfyllende informasjon om Gynea i dette informasjonsskrivet.